9 listopada powstało Stowarzyszenie Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby". Zebranie założycielskie poprzedzone zostało dwoma spotkaniami informacyjnymi, które odbyły się w maju i lipcu. Obecne na nich osoby zwracały uwagę na zagadnienia, którymi powinno się Stowarzyszenie zająć. Wszyscy podkreślali, że działalność takiego Stowarzyszenia korzystnie wpłynie na ochronę zabytków w gminie. Postulaty, które wówczas wysuwano, znalazły swoje odzwierciedlenie w Statucie Stowarzyszenia, który 9 listopada jednogłośnie został przyjęty.

Wśród głównych zadań Stowarzyszenia wymieniono jednoczenie osób, władz samorządowych, organizacji społecznych i instytucji wokół zagadnień ochrony zabytków w naszej gminie. Ważne będzie również zdobywanie i popularyzowanie wiedzy na temat historii i archeologii Gminy Dąbrowa, a także prowadzenie ewidencji miejsc związanych z historią oraz sprawowanie opieki nad tymi miejscami. Stowarzyszenie „Dąbrowskie Skarby" chce także prowadzić działalność wydawniczą, popularyzującą wiedzę o zabytkach, które znaleźć można w naszej gminie.

W Zebraniu Założycielskim uczestniczyło 17 osób. Grono sympatyków i przyszłych członków Stowarzyszenie jest większe, co daje nadzieję na utworzenie prężnej organizacji pozarządowej w Gminie Dąbrowa.

Na spotkaniu 9 listopada wybrane zostały władze Stowarzyszenia, w tym Zarząd i Komisja Rewizyjna. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby" został Łukasz Litwinowicz z Prądów.

W najbliższym czasie Stowarzyszenie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako kolejna już organizacja pozarządowa działająca w gminie.