Przed nami V Bieg Niepodległości
Piąty Bieg Niepodległości odbędzie się 11 listopada w Ciepielowicach. Jak co roku, bieg jest elementem rocznicy obchodów Święta Niepodległości w gminie Dąbrowa. W ubiegłym roku na starcie Biegu stanęło niemal 140 osób, które rywalizowały w ośmiu kategoriach wiekowych.
Nowością V Biegu Niepodległości będzie dodatkowa kategoria wiekowa startujących obejmująca pięcio- i sześciolatków. Warunkiem uczestnictwa zawodników w tej kategorii będzie przybycie maluchów na start z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Zgodnie z Regulaminem Biegu w najmłodszych kategoriach wiekowych rywalizują uczniowie szkół z Gminy Dąbrowa, zaś w kategorii seniorów (ma ona charakter otwarty) mogą startować także biegacze spoza gminy.
Przypomnijmy, że na biegaczy czekamy pod pomnikiem w Ciepielowicach 11 listopada. Pierwszy bieg ok. 11.30.
Zgłoszenia uczniów przyjmują nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół z terenu naszej gminy. Zapisy uczestników w biegach seniorskich prowadzi Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie pod nr tel. 77 464 10 10 w. 213. Zgłaszać można się również na godzinę przed rozpoczęciem pierwszego biegu, w Biurze Zawodów w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach (ul. Długa 18a).

Rodzaje kategorii:

  • Pięcio-sześciolatki (dziewczęta i chłopcy)
  • Klasy I-III SP (dziewczęta i chłopcy)
  • Klasy IV-VI SP (dziewczęta i chłopcy)
  • Gimnazjum (dziewczęta i chłopcy)
  • Seniorzy – Kategoria Open (kobiety i mężczyźni)


Plan obchodów Dnia Niepodległości:
11.00 - Początek uroczystości pod Pomnikiem w Ciepielowicach
- Hymn
- Przemówienie Przewodniczącego
Rady Gminy Dąbrowa
- Przemówienie Wójta
Gminy Dąbrowa
- Złożenie kwiatów pod
obeliskiem
11.30 Biegi w poszczególnych
kategoriach
ok. 13.30 Wręczenie nagród zwycięzcom (r)