Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

zaprasza na kolejną muzyczną atrakcję.

30 września (godz. 18.00) w ZS w Dąbrowie odbędzie się koncert piosenki francuskiej 

„Yaga w repertuarze Juliette Greco". 

Występ artystki z Krakowa poprzedzony będzie krótkim recitalem Małgorzaty Kalińskiej, która wystąpi w repertuarze Anny German.