W sobotę 14 stycznia rozgrywane będą mecze eliminacyjne VIII Turnieju Halowej Piłki Nożnej HATTRICK. Zwycięzcy grup spotkają się tydzień później (21.01) w walce o zwycięstwo w Turnieju. Losowania grup tradycyjnie dokona wójt Gminy Dąbrowa Marek Leja. W rywalizacji może wziąć udział drużyna (nie ma obowiązku przynależności do klubu sportowego) składająca się z 5 - 8 zawodników. Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4 zawodników w polu). Podczas całego spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Czas trwania gry wynosi 10 minut (bez zmiany stron).

Kapitanowie drużyn obowiązani są do przedstawienia w dniu turnieju imiennej listy zawodników z przyporządkowanymi numerami koszulek oraz opłaceniu kwoty wpisowego 50 zł. Jeśli zawodnik nie jest pełnoletni, powinien posiadać zgodę na udział w Turnieju Hattrick podpisaną przez opiekuna prawnego.
Zapisy do Turnieju prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.