Zdjęcia z trzydniowych zimowych warsztatów muzycznych Gminnej Orkiestry Dętej działąjącej przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Nasi muzycy, w sile 20 osób, szkolili się w Czarnkowie.