GOKiR w Dąbrowie

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie rozpoczął działalność 1 stycznia 2009 roku. Jest to samorządowa instytucja kultury. Przedmiotem działalności GOKiR jest realizacja zadań w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie i popularyzacja kultury fizycznej.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie jest Zbigniew Janowski.

W GOKiR działają liczne zespoły i koła zainteresowań. Od 2009 roku funkcjonują: Zespół Tańca Nowoczesnego ASTER oraz Mażoretki TUPOT. W Ośrodku prowadzone są także koło fotograficzne, warsztaty plastyczne, warsztaty gitary klasycznej, Studio Piosenki. Od 2011 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji działa Zespół Gospel a od 2012 Gminna Orkiestra Dęta. Oferta programowa jest każdego roku wzbogacana o nowe propozycje.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji realizowana jest w świetlicach wiejskich, znajdujących się w miejscowościach Gminy Dąbrowa. Zajęcia prowadzone są także szkołach w Chróścinie, Dąbrowie i Żelaznej.

GOKiR jest organizatorem imprez plenerowych. Największymi z nich są Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO", które odbywają się w drugi weekend września. W Dąbrowie gościliśmy m.in.: Wolną Grupę Bukowina, Krystynę Prońko, Elżbietę Adamiak, Bez Jacka, Martynę Jakubowicz, Szymona Zychowicza, Roberta Kasprzyckiego, Basię Beuth, Zespół QSZ, Jarka Wasika i wielu innych. GOKiR w Dąbrowie jest także współorganizatorem festynów wiejskich i dożynek gminno-parafialnych.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zarządza 10 obiektami sportowymi użytkowanymi przez gminne kluby LZS (boiska sportowe i korty tenisowe). GOKiR jest organizatorem licznych inicjatyw z zakresu rekreacji. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić: Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turki, Turniej Piłki Halowej „Hattrick" w Chróścinie, Turniej Piłki Siatkowej w Żelaznej, Bieg Niepodległości w Ciepielowicach, Turniej Darta w Naroku a także Rajd Pieszy Dąbrowskim Szlakiem.

Od 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji jest wydawcą miesięcznika: „Życie Gminy Dąbrowa".

WYKAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH

L.p

ADRES

Zarządca Obiektu

Sołtys

Dozorca

1

Ciepielowice

ul. Długa 18a

Helena Cisowska

Kazimierz Szeremeta

2

Chróścina

Niemodlińska 69

Magdalena Podsada

Sabina Podsada

3

Karczów

ul. Szkolna 2

Józef Gerc

Irena Gerc

4

Narok

ul. Wiejska 6

Marzena Odziomek

Krystyna Moszner

5

Nowa Jamka

ul. Kwiatowa 25

Andrzej Pochopień

Edyta Kwiecień

6

Mechnice

Niemodlińska 61

Teresa Kowolik

Irena Nowak

7

Niewodniki

ul. Opolska 31

Mariola Wieczorek

Sandra Wieczorek

8

Prądy

Ul. Sportowa 18

Andrzej Piotrowicz

Justyna Siwek

9

Siedliska

ul. Kasztanowa 7

Czesław Grabarz

Alicja Łopata

10

Skarbiszów

Ul. Opolska 52

Urszula Szindler

Józef Bąk

11

Żelazna

Ul. Opolska 58

Robert Samsel

Anna Lach

12

Wrzoski

ul. Wrocławska 8

Piotr Fikus

Agnieszka Czaja

eduko17