Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie rozpoczął działalność 1 stycznia 2009 roku. Jest to samorządowa instytucja kultury. Przedmiotem działalności GOKiR jest realizacja zadań w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie i popularyzacja kultury fizycznej.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie jest Zbigniew Janowski.

W GOKiR działają liczne zespoły i koła zainteresowań. Oferta programowa jest każdego roku wzbogacana o nowe propozycje.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji realizowana jest w świetlicach wiejskich i szkołach podstawowych znajdujących się w miejscowościach Gminy Dąbrowa.

GOKiR jest organizatorem imprez plenerowych. Największymi z nich są Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO", które odbywają się w drugi weekend września. W Dąbrowie gościliśmy m.in.: Wolną Grupę Bukowina, Krystynę Prońko, Elżbietę Adamiak, Bez Jacka, Martynę Jakubowicz, Szymona Zychowicza, Roberta Kasprzyckiego, Basię Beuth, Zespół QSZ, Jarka Wasika i wielu innych. GOKiR w Dąbrowie jest także współorganizatorem festynów wiejskich i dożynek gminno-parafialnych.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zarządza obiektami sportowymi użytkowanymi przez gminne kluby LZS (boiska sportowe i korty tenisowe i hala w Dąbrowie). GOKiR jest organizatorem licznych inicjatyw z zakresu rekreacji. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić: Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turki, Turniej Piłki Halowej „Hattrick" w Chróścinie, Turniej Piłki Siatkowej, Bieg Niepodległości w Ciepielowicach, Turniej Darta w Naroku.

L.p

ADRES

1

Ciepielowice

ul. Długa 18a

2

Chróścina

Niemodlińska 69

3

Karczów

ul. Szkolna 2

4

Narok

ul. Wiejska 6

5

Nowa Jamka

ul. Kwiatowa 25

6

Mechnice

Niemodlińska 61

7

Niewodniki

ul. Opolska 31

8

Prądy

Ul. Sportowa 18

9

Siedliska

ul. Kasztanowa 7

10

Skarbiszów

Ul. Opolska 52

11

Żelazna

Ul. Opolska 58