WYKAZ ŚWIETLIC WIEJSKICH

L.p

ADRES

Zarządca Obiektu

Sołtys

Dozorca

1

Ciepielowice

ul. Długa 18a

Helena Cisowska

Kazimierz Szeremeta

2

Chróścina

Niemodlińska 69

Magdalena Podsada

Sabina Podsada

3

Karczów

ul. Szkolna 2

Józef Gerc

Irena Gerc

4

Narok

ul. Wiejska 6

Marzena Odziomek

Krystyna Moszner

5

Nowa Jamka

ul. Kwiatowa 25

Andrzej Pochopień

Edyta Kwiecień

6

Mechnice

Niemodlińska 61

Teresa Kowolik

Irena Nowak

7

Niewodniki

ul. Opolska 31

Mariola Wieczorek

Sandra Wieczorek

8

Prądy

Ul. Sportowa 18

Andrzej Piotrowicz

Justyna Siwek

9

Siedliska

ul. Kasztanowa 7

Czesław Grabarz

Alicja Łopata

10

Skarbiszów

Ul. Opolska 52

Urszula Szindler

Józef Bąk

11

Żelazna

Ul. Opolska 58

Robert Samsel

Anna Lach

12

Wrzoski

ul. Wrocławska 8

Piotr Fikus

Agnieszka Czaja

eduko17