L.p

ADRES

1

Ciepielowice

ul. Długa 18a

2

Chróścina

Niemodlińska 69

3

Karczów

ul. Szkolna 2

4

Narok

ul. Wiejska 6

5

Nowa Jamka

ul. Kwiatowa 25

6

Mechnice

Niemodlińska 61

7

Niewodniki

ul. Opolska 31

8

Prądy

Ul. Sportowa 18

9

Siedliska

ul. Kasztanowa 7

10

Skarbiszów

Ul. Opolska 52

11

Żelazna

Ul. Opolska 58