GOKiR w Dąbrowie

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie rozpoczął działalność 1 stycznia 2009 roku. Jest to samorządowa instytucja kultury. Przedmiotem działalności GOKiR jest realizacja zadań w zakresie upowszechniania i ochrony kultury, potrzeb informacyjnych i edukacyjnych oraz organizowanie i popularyzacja kultury fizycznej.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie jest Zbigniew Janowski.

W GOKiR działają liczne zespoły i koła zainteresowań. Od 2009 roku funkcjonują: Zespół Tańca Nowoczesnego ASTER oraz Mażoretki TUPOT. W Ośrodku prowadzone są także koło fotograficzne, warsztaty plastyczne, warsztaty gitary klasycznej, Studio Piosenki. Od 2011 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji działa Zespół Gospel a od 2012 Gminna Orkiestra Dęta. Oferta programowa jest każdego roku wzbogacana o nowe propozycje.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji realizowana jest w świetlicach wiejskich, znajdujących się w miejscowościach Gminy Dąbrowa. Zajęcia prowadzone są także szkołach w Chróścinie, Dąbrowie i Żelaznej.

GOKiR jest organizatorem imprez plenerowych. Największymi z nich są Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „ZAMCZYSKO", które odbywają się w drugi weekend września. W Dąbrowie gościliśmy m.in.: Wolną Grupę Bukowina, Krystynę Prońko, Elżbietę Adamiak, Bez Jacka, Martynę Jakubowicz, Szymona Zychowicza, Roberta Kasprzyckiego, Basię Beuth, Zespół QSZ, Jarka Wasika i wielu innych. GOKiR w Dąbrowie jest także współorganizatorem festynów wiejskich i dożynek gminno-parafialnych.

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie zarządza 10 obiektami sportowymi użytkowanymi przez gminne kluby LZS (boiska sportowe i korty tenisowe). GOKiR jest organizatorem licznych inicjatyw z zakresu rekreacji. Wśród cyklicznych imprez należy wymienić: Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kazimierza Turki, Turniej Piłki Halowej „Hattrick" w Chróścinie, Turniej Piłki Siatkowej w Żelaznej, Bieg Niepodległości w Ciepielowicach, Turniej Darta w Naroku a także Rajd Pieszy Dąbrowskim Szlakiem.

Od 2009 roku Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji jest wydawcą miesięcznika: „Życie Gminy Dąbrowa".

eduko17