Gmina Dąbrowa

gminadabrowaGmina Dąbrowa położona jest w zurbanizowanej aglomeracji opolskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Opola - po jej wschodniej stronie. Z kolei od południowego wschodu graniczy z gminami Komprachcice i Tułowice, od południowego zachodu z gminą Niemodlin, od zachodu - z gminą Lewin Brzeski, od północnego zachodu z gminą Popielów oraz od północy z gminą Dobrzeń Wielki.

Gmina Dąbrowa obejmuje swoim zasięgiem 15 sołectw.

Zajmuje powierzchnię 131 km2, co stanowi 1,39% ogólnej powierzchni województwa. Zamieszkuje w niej 9324 mieszkańców, co stanowi 0,87% ogólnej liczby ludności regionu.

Gmina Dąbrowa stanowi obszar o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych. Na jej terenie znajduje się obszar chronionego krajobrazu, "Bory Niemodlińskie". Spośród licznych atrakcji gminy, na uwagę zasługują: Pałac w Niewodnikach.

Położenie gminy Dąbrowa w promieniu 10 kilometrów od miasta wojewódzkiego Opola niewątpliwie umożliwia rozwój form wypoczynku cotygodniowego - weekendowego. Bardzo dobre połączenia komunikacyjne zapewnia istniejący system dróg kołowych oraz linia kolejowa z przystankami w Chróścinie i Dąbrowie.

Ponadto położenie gminy na ciągach dróg krajowych relacji Opole - Wrocław oraz Opole - Nysa, stwarza szansę rozwoju obiektów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego i komunikacji. Tendencje do ich realizacji można zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat.

więcej: na stronie Gminy Dąbrowa

Dąbrowskie Zamczysko

zameczDąbrowskie zamczysko będące przed wojną posiadłością znanego miłośnika starożytności, znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od Opola i jest własnością Uniwersytetu Opolskiego. Przed kilkunastoma laty odbywały się w nim zajęcia ze studentami, sesje naukowe, wygłaszano referaty. Służył też jako akademik dla studentów wydziału zaocznego.

Robert Walser do zamku w Dąbrowie przyjechał z Berlina, w którym mieszkał z przerwami około ośmiu lat. Nie posiadał stałej pracy, ale miał już za sobą debiut literacki. Rok wcześniej wydał swoją pierwszą powieść "Fritz Kochers Ausatze" (wypracowania Fritza Kochera, książka nie została przetłumaczona na język polski), ilustrowaną rysunkami swojego brata, wybitnego plastyka Karla Walsera.

Zawdzięczamy też Robertowi Walserowi jeden z nielicznych opisów bytowania na śląskiej wsi i wystrój sal zamkowych bogato wyposażonych w dzieła sztuki, które prawie całkowicie zostały unicestwione przez II wojnę światową i bezmyślną barbarzyńską działalność człowieka powojennego.

Zamczysko w Dąbrowie widziane oczyma pisarza to wielka architektoniczna konstrukcja z licznymi salami i pokojami, w których na szczególną uwagę zasługują piękne kaflowe i marmurowe piece i kominki. Piece te szczęśliwym trafem przetrwały wielkie wojny i najgorszy okres wielkiego powojennego szabru. Nieliczni, którym udało się wejść na teren Zamczyska mogą je podziwiać choćby dziś...

Międzywodzie

miedzywodzieW rejonach nadmorskim idealnym miejscem na spędzenie swojego wypoczynku jest Międzywodzie. Ta niewielka wioska w pobliżu Dziwnowa w cudowny sposób budzi się do życia w miesiącach wakacyjnych, żeby znów jesienią zapaść w sen zimowy. Jednakże fascynaci naszego polskiego Bałtyku z pewnością znajdą tutaj dla siebie chwilę ukojenia przez okrągły rok.
Szczególnie polecamy wycieczki piesze i rowerowe o każdej porze roku.

eduko17