zameczDąbrowskie zamczysko będące przed wojną posiadłością znanego miłośnika starożytności, znajduje się w odległości kilkunastu kilometrów od Opola i jest własnością Uniwersytetu Opolskiego. Przed kilkunastoma laty odbywały się w nim zajęcia ze studentami, sesje naukowe, wygłaszano referaty. Służył też jako akademik dla studentów wydziału zaocznego.

Robert Walser do zamku w Dąbrowie przyjechał z Berlina, w którym mieszkał z przerwami około ośmiu lat. Nie posiadał stałej pracy, ale miał już za sobą debiut literacki. Rok wcześniej wydał swoją pierwszą powieść "Fritz Kochers Ausatze" (wypracowania Fritza Kochera, książka nie została przetłumaczona na język polski), ilustrowaną rysunkami swojego brata, wybitnego plastyka Karla Walsera.

Zawdzięczamy też Robertowi Walserowi jeden z nielicznych opisów bytowania na śląskiej wsi i wystrój sal zamkowych bogato wyposażonych w dzieła sztuki, które prawie całkowicie zostały unicestwione przez II wojnę światową i bezmyślną barbarzyńską działalność człowieka powojennego.

Zamczysko w Dąbrowie widziane oczyma pisarza to wielka architektoniczna konstrukcja z licznymi salami i pokojami, w których na szczególną uwagę zasługują piękne kaflowe i marmurowe piece i kominki. Piece te szczęśliwym trafem przetrwały wielkie wojny i najgorszy okres wielkiego powojennego szabru. Nieliczni, którym udało się wejść na teren Zamczyska mogą je podziwiać choćby dziś...