Działalność Studia Piosenki zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej, przygotowania do aktywnego uczestnictwa w kulturze, dostarczenia rozrywki, organizacji czasu wolnego, kształcenia pasji, zainteresowań, hobby u najmłodszych jak i starszych słuchaczy Studia. Mimo braku siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji Studio Piosenki współpracuje z dwoma placówkami: Publiczne Przedszkole w Dąbrowie, a także Zespół Szkół w Dąbrowie, które udostępniają miejsce pracy, a także polecają nasze Studio dzieciom uzdolnionym, chętnym by rozwijać swoją pasję. Dzieje się to m.in. poprzez prowadzenie indywidualnych lekcji śpiewu, a także lekcji grupowej (zespołu „Jangapawajki” w Skarbiszowie) przez Magdalenę Janoszkę i Jarosławę Letką. Na zajęcia wymienionych zajęć uczęszcza ponad 20 osób począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym, po osoby dorosłe. Od roku szkolnego 2012/2013 instruktorem Studia Piosenki GOKiR jest Magdalena Janoszka, a instruktorem grupy wokalnej „Jangapawajki” jest Jarosława Letka.

W 2014 roku dzieci ze Studia Piosenki z Dąbrowy reprezentowały Gminę między innymi na Eliminacjach Giełdy Piosenki Opole, Eliminacjach Festiwalu „Oceany” Niemodlin, Udział w koncertach w filharmonii opolskiej organizowanej przez MDK Opole, WOŚP. Uczestniczyły w warsztatach gospel, prowadzonych przez uznanych na świecie wokalistów tego gatunku muzycznego (Brian Fetres - Nysa 2014, David Daniel - Brzeg 2015). Dzieci ze Studia Piosenki występowały nadto jako support podczas koncertów organizowanych przez GOKiR - Dzień Kobiet, Zamczysko, Święto Plonów itp. W 2014 roku na Festiwalu Liść Dębu wyróżnienie otrzymały Dominika Dziuk i Dominika Taboł, Nagrodę Filharmonii Opolskiej -Kamila Borowicz , a w 2015 roku na tym festiwalu III miejsce zajęła Zuzanna Letka, I miejsce Karolina Kornatowska, II Kamila Borowicz oraz wyróżnienie duet: Patrycja Seredyka i Dominika Taboł. Zespół Jangapawajki zorganizował dla mieszkańców Gminy koncert Noworoczny: Skarbiszów 2015.


W 2013 roku to między innymi

  • Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej „Wesołe Nutki” – wyróżnienie dla Emilii Homendy(2013)
  • Mikołajkowy Festiwal Piosenki Dziecięcej- Laureatka Zuzanna letka (2013)
  • Udział w koncertach w filharmonii opolskiej organizowanych przez MDK Opole
  • Uczestnictwo w warsztatach gospel prowadzonych przez znanych wokalistów tego gatunku muzycznego Peter Francis ( Opole 2013, 2012)
  • Organizowanie koncertów Noworocznych: „Z Wysokiego Nieba” ( Wrzoski 2013)
  • Udział w konkursie V Przegląd Kolęd w Komprachcicach
  • Udział w konkursie „Jesienne Nutki”(Komprachcice)


W latach 2011 - 2012 Studio Piosenki prowadzone było przez Justynę Mihułkę a od czerwca przez Magdalenę Janoszkę (Dąbrowa). Wkrótce tez stworzona przez Justynę Mihułkę formacja zaczęła być rozpoznawalna w województwie Opolskim, jako dobra muzycznie grupa, która śmiało może występować podczas dużych imprez śpiewaczych (m. in. koncertu dla blisko 500 słuchaczy na Święto Wniebowstąpienia w Kościele w Opolu).


Wokaliści Studia Piosenki w 2012 wraz z Zespołem Gospel byli nagradzani na licznych przeglądach muzycznych w regionie. Wśród nagród indywidualnych należy wymienić: Złoty Liść Dębu (pierwsze miejsce) zdobyty przez solistkę (Wiktorię Dudek) na XIII Wojewódzkim Festiwalu Artystycznym „LISĆ DĘBU” w Dąbrowie oraz Brązowy Liść Dębu dla duetu ze Studia Piosenki, zdobyty na tym samym Przeglądzie. Soliści Studia Piosenki reprezentowali także Gminę Dąbrowa na Festiwalach Piosenki organizowanych przez ościenne Ośrodki Kultury. Zespół Gospel został zwycięzcą XV Festiwalu Pieśni Religijnej „Corda Cordi” w Brzegu a także zajął drugie miejsce na IV Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda” w Komprachcicach.


W 2011 roku i w roku kolejny Studio Piosenki było organizatorem koncertów tematycznych „Na strunach wiatru” z udziałem Szymona Zychowicza oraz koncertu piosenek Agnieszki Osieckiej „Ludzkie Gadanie”.