Aerobik

Aerobik jest najbardziej oczekiwaną formą zajęć ruchowych, oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. Każdego tygodnia korzysta z niej kilkadziesiąt osób.

Aerobik prowadzony jest w świetlicach: w Niewodnikach, w Ciepielowicach, w Zespole Szkół w Chróścinie, w Żelaznej.

Zajęcia aerobiku prowadzą Damian Gorazdowski, a w Szkole w Chróścinie - Ewa Rosińska.


eduko17